Tentang Kami

Fikir.ID coba hadirkan salah satu ilmu keislaman, fikih, dengan bahasa sesederhana mungkin. Tujuan kami adalah suguhkan ibadah sebagai sesuatu yang mudah. Di sisi lain kami juga coba gali khazanah fikih yang kemudian kami kembangkan sesuai keadaan masyarakat.